Modüller  
   
  Danışma Hattı  
 

Sormak istedikleriniz
için aşağıdaki
numaramızdan
bizi arayabilirsiniz. ...

0212 539 41 41

 
  Kendi Ürününüzü Yapın  
 
 • a. Tercih ettiğiniz modülleri belirleyin!
 • b. Hizmet almak istediğiniz Anlaşmalı Kurum Ağı'nı seçin
 • c. Modüller içinde sunulan Limit , Ödeme Yüzdesi, Katılım Payı ve Muafiyet tercihlerinizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirin..
 
  Network Seçenekleri
 

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre; sağlık hizmeti almak istediğiniz kurumları kendiniz belirleyebilir, böylece bütçenize uygun sağlık kurumlarını seçebilirsiniz!

 

Network seçenekleri için tıklayınız.

Modüller


a. 
Tercih ettiğiniz modülleri belirleyin!

b. Hizmet almak istediğiniz Anlaşmalı Kurum Ağı'nı seçin

c. Modüller içinde sunulan Limit , Ödeme Yüzdesi, Katılım Payı ve Muafiyet tercihlerinizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirin..

 

Yatarak Tedavi

 • Ameliyatlar
 • Ameliyatsız yatışlar
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
 • Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem
 • Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA
 • Ambulans Hizmeti


Ayakta Tedavi

 • Doktor Muayenesi
 • İlaç ve Aşılar
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

 

Doğum

 • Normal doğum, sezaryen
 • Gebelik rutin kontrolleri
 • Yenidoğan Paketi

 

Diş ve Gözlük

 • Diş Muayenesi
 • Diş Tedavisi
 • Gözlük, Lens

 

Ek Hizmetler

 • Sağlık Taraması (Check-up)
 • Prestij Paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)

 

Muafiyet

İsteğe bağlı olarak yatarak tedavi masraflarının, yıllık seçilen tutara kadar olan kısmının, sigortalı tarafından karşılanmasıdır. Bu tutarı aşan masraflar; poliçe özel şartları doğrultusunda, seçilen teminat limiti, katılım payı ve kurum ağında poliçeden karşılanır.


Ödeme Yüzdesi

Ödeme yüzdesi sigortacının, Anlaşmalı Sağlık Kurumu, Anlaşmasız Sağlık Kurumu ve Yurt Dışı Sağlık Kurumu olmak üzere; her kurum tipi için poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde, ödeme yaptığı kısmını ifade eder.

Ödeme yüzdesinden arta kalan kısım ise katılım payı olup sigortalı tarafından karşılanır.